Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

จากความฝันของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และกลุ่มของนักดำน้ำที่อยากให้เกิด "สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย"

          เนื่องจากประเทศไทยเรามีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย เช่น ป่า เขาลำเนาไพร วัดวาอาราม วัฒนธรรม ประเพณีอันสวยงาม ที่ใกล้ตัวทหารเรือก็คือ ทะเล นอกจากภารกิจการปกป้องอธิปไตยแล้ว เรายังมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล คือ ตามเกาะต่าง ๆ และที่สำคัญก็คือ ทรัพยากรใต้น้ำที่มีความหลากหลาย รวมกัน ทั้งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลพวก ปลา ปะการัง พืช ต่าง ๆ

h05

           เงินจำนวนมหาศาลที่ได้จากธุรกิจการดำน้ำชมปะการังทั้งเรือที่นำพานักท่องเที่ยว ร้านอุปกรณ์ดำน้ำ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบธุรกิจการดำน้ำจะเป็นชาวต่างชาติที่มีเงินมากพอสมควร และมีบัตรอนุญาตจากบริษัทต่างชาติที่มีเครือข่ายสาขาทั่วโลก ผู้ที่เป็นลูกค้านักดำน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่มีเงินมากเช่นกัน เพราะต้องใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าสมัครเรียน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการดำฝึกในทะเลจริง ผู้ที่มีสิทธิก็คือผู้ที่ผ่านหลักสูตร มีบัตรรับรอง คนจนจึงหมดสิทธิ แหล่งดำน้ำในประเทศไทยมีหลายจุดที่มีความหลากหลายสวยงามมีทั้งสองฝากฝั่งทะเลไทย หากทะเลด้านฝั่งอันดามันอยู่ในช่วงการเกิดมรสุมนักดำน้ำก็เปลี่ยนมาดำ ฝั่งอ่าวไทย หากมีเวลาน้อยก็ขับรถมาดำทำชั่วโมงกันที่ แสมสาร สัตหีบ ร้านอุปกรณ์การดำน้ำเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะช้าง เกาะต่าง ๆ ในระยอง พัทยา ทางภูเก็ต เกาะสวรรค์พีพี กระบี่ พังงา ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะเป็นชาวต่างประเทศ มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชมและค่าตอบแทนพวกเขาก็กอบโกยโดยใช้ทรัพยากรของบ้านเรา นี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่เงินหลั่งไหลออกนอกแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ หากคำนวณดูจากอดีตที่แหล่งใต้น้ำยังสมบูรณ์ จนกระทั้งปัจจุบันทรัพยากรสึกหรอลงมากน่าใจหายเพราะประเทศชาติเสียผลประโยชน์ทั้งด้านการเงิน และทรัพยากรที่เสียหายไปโดยมีเงินมากมายก็ไม่สามารถชื้อความสมบูรณ์กลับมาได้

h08     h09

         จากอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเริ่มส่งทหารกลุ่มแรกไปฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วนำวิทยาการดำน้ำเข้ามาใช้ทางด้านยุทธวิธีดำน้ำเข้าโจมตีวางระเบิด ฝ่ายตรงกันข้ามภายหลังจากสงครามเสร็จสิ้นลง วิทยาการดำน้ำเริ่มแพร่หลายขึ้นมีการดำน้ำสำรวจท้องทะเลเพื่อการศึกษาและค้นหาทรัพย์สมบัติใต้น้ำ จวบจนการะทั่งปัจจุบันการดำน้ำกลายเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย อุปกรณ์มีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยทันสมัย ควบคู่ไปกับยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้พัฒนาในวิชาการดำน้ำเรื่อยมาโดยมีการส่งข้าราชการที่ได้รับทุนศึกษาต่างประเทศในหัวข้อ ทุน Basic Underwater Demolition/Seal ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีทั้งการดำน้ำแบบวงจรเปิด-วงจรปิดอีกทั้งยังมีข้าราชการที่ได้รับทุน Clearance Advance Diving ที่ประเทศออสเตรเลียและได้นำความรู้ความสามรถที่ไปเรียนมาแปลตำราวิชาการดำน้ำอย่างละเอียด เป็นตำราวิชาการดำน้ำภาคภาษาไทยที่มีความสมบูรณ์แบบที่ใช้ในการอ้างอิงเป็นอย่างดี ( น.อ.ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้รวบรวมและแปล ) อีกทั้งมีประสบการณ์การดำน้ำเป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอน ทางด้านอุปกรณ์ จากอดีตที่เคยใช้ทะเลเป็นห้องเรียนการดำน้ำ แต่ปัจจุบันหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีอาคารหอดำน้ำ และสระว่ายน้ำ ซึ่งมีความพร้อมที่จะทำการสอนให้นักเรียน ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ทางด้านสมาชิกหลักสูตรประจำที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้ผลิตนักดำน้ำออกมาในแต่ละปี คือ หลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ซึ่งขีดความสามารถของพวกเขาคือ ดำได้ทั้งวงจรเปิดและดำแบบวงจรปิดทางลับ หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำของนักเรียนนายเรือและข้าราชการทั่วไป หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ของศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกรมประมง กรมป่าไม้อีกหลายคน ไม่เพียงแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการดำน้ำทางหน่วยยังได้ปลูกฝังให้พวกเขานั้นมีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนักอนุรักษ์ที่ดี

ที่สำคัญกองทัพเรือเป็นที่รู้จัก และเข้าใจดียิ่งขึ้น ด้านกิจกรรมเนื่องจากกระแสหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชน หลายคนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองขาดการรักษาที่ดี โดยเฉพาะทรัพยากรใต้น้ำ ที่มีการทำลายกันมากแต่ยากที่จะมีการปลูกทดแทน ในอดีตเรือ พี่เลี้ยง นักดำน้ำมักจะจอดเรือทิ้งสมอใกล้กับจุดดำน้ำ และปล่อยนักดำน้ำลง หารู้ไม่ว่าสมอได้ทำลายแนวปะการัง กัลปังหา ที่เป็นที่อาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงเป็นแม่งานโดยจับมือกับองค์กรหลัก เช่น กองทัพเรือ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย กรมประมง กรมป่าไม้ และผู้ประกอบการดำน้ำทั่วไป โดยใช้กำลังพลที่ผ่านการอบรมจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ คือ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม และอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ งานสำเร็จลงอย่างงดงามในแต่ละปี เป็นที่ประทับใจของผู้ปฏิบัติ มีการเรียกร้อง และเข้าสมัครเข้ามาร่วมทำกิจกรรมหลายคนแต่ข้อจำกัดหลายอย่างจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน

h04

              แหล่งดำน้ำของประเทศไทยเรานั้นมีความหลากหลายด้วยกันมีผืนแผ่นดินทางภาคใต้ กั้นสองฟากฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ทางฝั่งอ่าวไทยปะการังส่วนใหญ่จะเป็นปะการังแข็ง มีจุดดำน้ำแบบผิวน้ำรวมทั้งแหล่งดำน้ำลึกด้วย จุดที่เป็นที่นิยมของนักดำน้ำอยู่ไม่ไกลตัวเรานักในพื้นที่สัตหีบ คือจุดเรือจมบริเวณเกาะจวง เรือสุธาทิพย์นั่งเอง ความตื่นตาตื่นใจอยู่ที่สิ่งมีชีวิตใต้น้ำจำพวกปลา เต่า พืชใต้น้ำพวกกัลปังหาที่ปัจจุบันโดน   นักดำน้ำมือดีนำมาเป็นสมบัติส่วนตัวเนื่องจากเรือที่จมบริเวณร่องน้ำกะแสน้ำนำพาแพลงตอนเป็นอาหารอย่างดีต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ส่วนการดำน้ำกลางคืนจุดนี้เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นจุดหนึ่ง นอกจากจุดนี้แล้ว ยังมีอีกจุดที่อยู่ในพื้นที่สัตหีบ คือเรือเพชรบุรีบรามัน สภาพเรือสึกหรอลงตามกาลเวลา เสน่ห์ดึงดูดคือมีปลาอาศัยอยู่มากมายอีกทั้งมีกระเบนราหูตัวใหญ่นอนเป็นเจ้าของที่อยู่ด้วย และยังมีแหล่งที่สมบูรณ์เป็นเขตหวงห้ามเพื่อไม่ให้มีคนรบกวนการวางไข่เต่าที่เกาะคราม และแหล่งดำน้ำแบบ Skin Diving ที่เกาะขาม ซึ่งปะการังส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจากการปลูกปะการังโดยทีมงานของ น.อ.นิพัฒน์ เทวาอารักษ์ ที่ร่วมมือกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปัจจุบันบันปะการังได้เจริญเติบโตแถมยังสามารถเคลื่อนย้ายไปที่อื่นอีกด้วย ในพื้นที่พัทยาก็จะเป็นเกาะล้าน จ.ตราด ก็จะเป็นพื้นที่เกาะช้าง จ.ระยอง ก็จะมีพื้นที่เกาะมันใน มันนอก แหล่งดำน้ำลึกใหม่ก็คือ เรือ Pak One ที่ถูกจมลงโดยกองทัพเรือ เมื่อก่อนจมถูกตั้งชื่อจุดดำน้ำนี้ว่า Vertical Wreck ความแปลกหมดไปในขณะนี้เพราะถูกจมลงไปนอน สง่างามใต้ทะเลจะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างดีและคงทนสำหรับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ส่วนทางภาคใต้เกาะต่าง ๆ ก็มีหลายเกาะที่สวยงามสามารถเที่ยวชมได้หลายรูปแบบทั้งหมูเกาะอ่างทอง แหล่ง Skin Diving ที่สวยงาม (ในอดีต) เกาะพงัน เกาะสมุย ต่างก็มีความหลากหลาย พูดถึงเรื่องการดำน้ำติดอันดับ Top Ten ของโลก ไล่จากทางเหนือ เริ่มที่หมู่เกาะสุรินทร์ ที่มีทั้งแหล่งดำน้ำลึก และตื้น  ความน่าสนใจบริเวณนี้คือ สิ่งมีชีวิตหลากหลาย เต่า กุ้งมังกร ปลาหลากหลายชนิด แนวปะการังที่ทอดยาวตามชายฝั่งของเกาะ ที่น่าแปลกมีอ่าวที่มีปะการังพันปีที่เรียกเช่นนั้นเพราะว่า เมื่อดำน้ำลงไปบริเวณนั้นมี   กิ่งก้านขนาดใหญ่สำหรับปะการังเขากวาง และปะการังจานแผ่นใหญ่ ทุกส่วนใหญ่ไปหมดและที่แปลกก็คือความเงียบวังเวง ปลาแทบไม่อาศัยอยู่เลยแถมยังเป็นสุสานของชนเผ่ามอแกนอีกด้วย มีแหล่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลไม่เปิดเผยให้นักท่องเที่ยวรู้เป็นที่รู้จักกันภายในว่าหินเหลือง ผมค่อนข้างโชคดีเกิดคุยถูกคอกับเจ้าหน้าที่เขาจึงนำผมไป น่าทึ่งครับเพียงดูจุดเล็งไม่นานให้สัญญาณดำลงมีเข็มทิศนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ดำน้ำไม่เก่ง ไม่แข็งแรง ไม่มีคนรู้นำไป ก็หมดสิทธิ์ สมกับที่เป็นจุดที่ไม่เผยแพร่เพราะที่นั้นมี       ดงกัลป์ปังหาพัดพลิ้วตามกระแสน้ำ อย่างสวยงามเกาะอยู่ตามแนวหิน มีเต่า ปลาขนาดใหญ่อาศัยอยู่มากมายรวมทั้งปะการังอ่อน สีสันต่าง ๆ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีชื่อว่าหินเหลือง นอกจากนั้นก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีก คือปราสาทกุ้งมังกร หินปะการังที่เต็มไปด้วยกุ้งมังกรอาศัยอยู่ ไม่ไกลจากเกาะสุรินทร์นักก็มีหินริเชลิ่ว เป็นหินที่ตั้งจากพื้นสูงขึ้นมาปริ่มน้ำเป็นจุดที่สวยงามมากจุดหนึ่ง มีปลาหลากหลายชนิดเวียนว่ายอยู่รอบ ๆ โชคดีอาจได้เห็นฉลามวาฬตัวใหญ่ ลงมาที่เกาะสิมิลันที่มีทั้งหมดเก้าเกาะ แต่ละเกาะแต่ละจุดดำน้ำแตกต่างกันออกไป ที่เกาะหนึ่งถูกอนุรักษ์ให้เต่าขึ้นไปปล่อยไข่ มีเจ้าหน้าที่มนุษย์กบ จากกองทัพเรือภาค ๓ เปลี่ยนเวรกันไปเฝ้าทุก ๑๕ วัน เก็บไข่เต่ามาฟักป้องกันภัยจากมนุษย์ และสัตว์จำพวกงู แย้ เมื่อเป็นตัวนำมาอนุบาลให้แข็งแรง ที่บ่ออนุบาลฐานทัพเรือพังงา หลังจากนั้นมีหน่วยต่าง ๆ มาขอสนับสนุน เช่น มีงานระดับจังหวัดมีกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลโดยการสนับสนุนของกองทัพเรือ

h10      h11

             จุดดำน้ำที่แปลกตาในเกาะหนึ่งก็คือ หินทะเลใต้มีฉลามกบเจ้าถิ่นตัวใหญ่อาศัยอยู่สองตัว หินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใหญ่เหมือนตึกร้างราวกับเมืองบาดาล ไม่ไกลออกไปมีแนวหินแพ บริเวณเกาะสามทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ มีซอกหินลักษณะคล้ายถ้ำ สิ่งมีชีวิตรวมทั้งปะการังมากมาย บริเวณเกาะสี่ที่ทำการอุทยานใต้น้ำ   มีแหล่งดำดูปะการังผิวน้ำใกล้ ๆ กัน ก็มีจุดดำน้ำไม่ลึกมากเรียกว่าหินม้วนเดียวที่เรียกเช่นนี้เพราะว่ามีอะไรมากมายในหินนั้นจนมีช่างภาพติดใจถ่ายภาพจนหมดฟิลม์ ที่เกาะหก ก็จะมีจุดดำน้ำที่เรียกว่าสวนอีเดน จุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากจุดหนึ่งดำดูจากตื้นไปหาลึกดูได้หมด ยิ่งลงลึกยิ่งสวยงาม ขึ้นมาที่หินใบ เกาะเจ็ด มีโพรงถ้ำ ให้นักดำน้ำตื่นเต้นมากมาย รวมทั้งมีดงปะการังอ่อน สีเหลือง ม่วง แดง มากมาย ขึ้นมาที่เกาะแปดต้องยกนิ้วให้ จุดดำน้ำแฟนตาซี ที่มีชื่อเช่นนี้เพราะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้ำมีหินวางทอดตัวคล้ายตึกยาวใหญ่ ลึกลงไปมีรอยต่อของหินสองก้อนคล้ายกับเป็นช่องทางดินของปราสาทดำไปสองข้างทางมีปะการังอ่อนสีสันต่าง ๆ เกาะอยู่มีปลาสีสันต่าง ๆ ว่ายน้ำสวนตลอดทางลึกลงไปมีดงกุ้งมังกร นอกเหนือจากใต้น้ำสวยแล้วชายหาดหรือหินบนเกาะก็มีความสวยงาม เกาะสุดท้ายเกาะเก้ามีจุดดำน้ำที่สวยงามเช่นกันคือคริสต์มาสพ้อยด์ เพราะมีหินเหมือนต้นคริสต์มาส และยังมีสวนปลาไหลไม่ทำห่างกันนักแหล่งดำน้ำที่ถูกค้นพบโดย น.อ.นิพัฒน์ เทวาอารักษ์ ขณะปฏิบัติราชการศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ อีกแห่งก็คือบริเวณเขาหน้ายักษ์ใกล้ ฐานทัพเรือพังงาที่ยงคงมีความสมบรูณ์มากอยู่ ที่เกาะภูเก็ตหาดบางหาดยังเหมาะกับการดำผิวน้ำอยู่ ห่างไม่ไกลจากเกาะภูเก็ตมีจุดเรือจมชื่อคิงครุ้ยเซอร์ ปัจจุบันมีปลามาอาศัยอยู่มากมายเป็นจุดดำน้ำที่สวยขึ้นชื่อจุดหนึ่ง เกาะพีพี ที่ขึ้นชื่อก็มีจุดดำน้ำหลายจุดที่สวยงาม ที่จังหวัดตรังก็มีแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อคือหินแดง ที่ได้ชื่อเช่นนั้นก็เพราะมีดอกไม้ทะเลสีแดงเกาะอยู่เต็มไปหมดปลากก็เข้าไปอาศัยมากมาย ใต้สุดก็มีหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ที่มีแหล่งปะการังที่สวยงามอยู่ หากใครได้ไปดำฝั่งทะเลอันดามัน ต่างก็ติดใจกันส่วนใหญ่ แม้จะดำจุดเดิมแต่วิวจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะปลาไม่อยู่ที่เดิมมันว่ายไปมาบางที่ยังเจอแขกต่างถิ่นมาเยือน เช่น เต่า กระเบน ฉลาม และอื่น ๆ คงเห็นแล้วนะครับว่ามีของดีอยู่ในประเทศอยู่มาก แต่ที่น่าเสียดายที่เกิดเป็นคนไทยแท้ ๆ โอกาสที่จะไปดำนั้นยากเหลือเกิน (ยกเว้น คนมีฐานะ)

            ข่าวดี เรื่องใหม่ของวงการดำน้ำที่กำลังใกล้จะเกิดขึ้นคือ จะมีการจัดตั้งสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยขึ้น โดยกองเรือยุทธการได้เล็งเห็นขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการดำน้ำ มีกำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการใต้น้ำมาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

h07   h06

            นสร.กร. ได้ฝึกการดำน้ำให้กับข้าราชการทั้งในและนอก ทร. รวมทั้งบุคคลพลเรือนเป็นจำนวนมากมีการปฏิบัติงานร่วมกับนักดำน้ำพลเรือนเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้แก่การวางทุ่นหมายเขตแนวปะการัง การดำน้ำเก็บขยะ โบราณคดีใต้น้ำ การศึกษาสภาพชีววิทยาใต้น้ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักดำน้ำพลเรือนทั่วไป ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติใต้น้ำ ที่มีความสวยงาม มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดำน้ำจำนวนมากแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำน้ำ มีการเปิดอบรมหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริงรวมทั้งสร้างกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำน้ำขึ้นมา ให้นักดำน้ำชาวไทยต้องผ่านสถาบันการดำน้ำของชาวต่างประเทศ และคนไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับชาวต่างชาติเป็นจำนวนเงินมากมาย (ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทต่อปี) ดังนั้น นสร.กร. จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ

          ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปสนใจในการฝึกการดำน้ำ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ทันสมัยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามาตรฐานสากล เพื่อเป็นงานอดิเรกและการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งจะนำมาก่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ

          ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำเทคนิคการดำน้ำเวชศาสตร์ใต้น้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ แก่สมาชิกและสาธารณะชนทั่วไป

          ๓. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งจัดกิจกรรมการดำน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์

          ๔. เป็นศูนย์กลางในการรับรองความสามารถในการดำน้ำของบุคคลและสถาบันการดำน้ำในประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำน้ำกับต่างประเทศ ส่งเสริมการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งจัดให้มีการบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสมทาง นสร.กร. ได้ศึกษากฎเกณฑ์ในการจัดตั้งสมาคมแล้ว ซึ่งก็ไม่มีปัญหากระทบต่อระบบราชการแต่อย่างใด และยังมีแผนที่จะเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาของ นสร.กร. เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งสมาคมฯ โดยใช้อาคารหอฝึกดำน้ำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นที่ตั้งสำนักงาน เนื่องจากมีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ หอดำน้ำ, ห้องปรับบรรยากาศความดันสูง, สระว่ายน้ำ และอาคารสำนักงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการฝึกองค์บุคคลตามปกติของ นสร.กร. แต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวมคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเพราะติดอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัทเอกชนและต้องจ่ายค่าเล่าเรียนฝึกฝนมากมาย หากสมคมเกิดขึ้นคงจะเป็นที่สนใจมากมายของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชน การดำน้ำนี่ก็เป็นที่ต้องการ ใฝ่ฝันของเด็กหลายคน คงจะดีที่มีสมาคมที่นอกจากการสอนดำน้ำ แล้วยังใส่จิตสำนึกในการเป็นนักอนุรักษ์ มีความรับผิดชอบหวงแหนทรัพยากรของชาติ และเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่าของชาติต่อไป ข้อคิดอีกอย่างหากสมาคมเกิดขึ้นจะต้องมีการ up date เรื่องวิธีการ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม จะได้ไม่ล้าหลังมากนัก เด็กๆ มีกิจกรรมกลุ่มมีตัวอย่างที่ดี ย่อมหลีกหนีห่างไกลจากยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพอีกต่อไป นอกจากการดำน้ำแล้ว ครูฝึกของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ยังมีความรู้และแนะนำในหัวข้อทางด้านการช่วยชีวิตคนตกน้ำ (LIFE SAVING) และการดำรงชีพทางทะเลมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลชายฝั่ง เป็นอย่างดีอีกด้วย

Last Updated (Friday, 10 May 2013 09:17)

 
Join us on Facebook
Follow Us